Jdi na obsah Jdi na menu

 

Outcrossing (nepříbuzenské krytí), linebreeding (úzce příbuzenské krytí) a inbreeding (příbuzenské krytí) u potkanů

Článek napsala Elisabeth Brooks (Spoiled Ratten Rattery, viz. informace pod článkem) a s povolením i dohledem autorky přeložila Kateřina Ungrová (ChS X-rats) s pomocnou úpravou do řádné češtiny Romany Kastlové (ChS Gremleen’s).

ObrazekChov jakéhokoli druhu zvířat, jehož záměrem má být jeho vylepšení, vyžaduje od chovatele zvolení kombinace chovatelských metod. Výběr nejlepších zvířat je pouhým začátkem. Inbreeding, linebreeding a příležitostný outcrossing se zaměřením na vaše cíle vám pomohou vyšlechtit zdravé, přátelské a vzhledově pěkné potkany. To, co je cílem všech chovatelů, kompletně kvalitní potkan!

Outcrossing – nepříbuzenské krytí

Nepříbuzenské krytí je křížením dvou zvířat, která si nejsou příbuzná. Obecně platí pravidlo, že nemají stejného nebo příbuzného předka v rodokmenu po 4 generace nebo více. Outcrossing slouží k získání nové vlastnosti, která chybí v linii, např. k vylepšení barvy očí, ke zvětšení velikosti těla, čí prodloužení ocasu. Může také oživit linii, která byla chována po mnoho generací pouze inbreedingem nebo linebreedingem a linie má např. tendenci k málopočetným vrhům, mláďata jsou imunitně slabší nebo mají tendenci k menšímu vzrůstu. Může být taky využit ke snaze zbavit se nějaké špatné vlastnosti jako je tíhnutí k nádorům nebo cukrovce. Berte ohled na to, že tato velká problematika je zakořeněna v genetice, chov pomocí outcrossingu neodstraní váš problém, ale pouze ho rozptýlí. Vlastnost se může eliminovat jedině, když volíme vhodná zvířata k chovu - ty, která nezískala recesivní gen pro danou věc. Jelikož se však jedná o recesivní vlohu, často se může schovávat a objevit se v linii až později (a nadále u dalších potomků, s kterými se křížili).

Pokud používáte nepříbuzenské krytí, velmi pečlivě vybírejte, které zvíře vpustíte do své linie, přemýšlejte, proč jste právě jeho zvolili a jestli něčím doplní vaše potkany, s kterými pracujete. Chcete vylepšit několik vlastností outcrossingem, ale nechcete si zlikvidovat již hotovou práci. Jakmile chcete např. ztmavit oči, myslete na to, že do linie vnášíte zároveň i každou slabost, kterou použité zvíře nese, ať už je vada jakákoli. Nechcete si přeci do linie přinést něco, co byste poté museli opět složitě eliminovat. Proto znejte zvoleného potkana co nejlépe a nemnožte s jakýmkoli potkanem, který se vám namane. Zvolte si několik zvířat z dané linie a nakryjte je vaším zvířetem, z těchto spojení vyberte nejlepší mláďata – jedno nebo dvě od každého pohlaví. Když přijde čas na jejich potomky, nespěchejte a vyberte ty nejlepší, které zkřížíte zpět na jednoho nebo dva potkany z vaší staré linie. To bude váš test problémů. Hlídejte je, abyste mohli rozhodnout, zda byl outcrossing úspěšný či zda nebudete moci nadále pokračovat s linií nového potkana. Se zařazováním potkanů z nového outcrossingu postupujte velmi obezřetně, a proto je nedávejte rovnou na všechny vaše potkany z původní linie, dokud si nejste jistí, že byl outcrossing přínosem. Pokud pokročíte moc rychle, můžete si zničit celou linii.

Pokud se vám zdá nějaký potkan vhodný z oblasti, kterou hledáte, ale zároveň bude potkan krokem zpět v několika dalších oblastech, budete muset vydržet a počkat na lepší volbu pro váš outcrossing. Nezapomeňte na důvod, proč to děláte. Pokud nemůžete docílit toho, co je vaším cílem, není důvod to dělat. Každé nepříbuzenské krytí může přinést celou škálu problémů. Znejte potkany, s kterými pracujete a poznejte nové potencionální jedince předtím, než se stanou součástí vaší linie.

Běžnou věcí u některých chovatelů je opakovaný outcrossing (generace po generaci) bez testování zdravotní stránky, vyhodnocení, zastavení se nad potkany a bez pokusu dát dohromady požadované vlastnosti. Toto rozhodně nejsou potkani, kteří by měli být použiti k nepříbuzenské plemenitbě vaší linie. Potkani nenesou stabilní vlastnosti, jsou téměř stejně záhadní z pohledu zdraví jako potkani ve zverimexech.  I když najdete terno (potkana, který je výjimkou ze zbylé rodiny, obvykle nádherný příklad… ten ale nebude reprodukovat sám sebe, protože byl vlastně šťastná náhoda) z úplně nepříbuzenské linie, nebude pro vás odrazovým můstkem, v který doufáte. Je to takový hod kostkou, zvláště když přijde řada na zdraví (každý outcrossing mohl přinést plno věcí, které nikdy nebyly zkontrolovány) a jakmile to bude nepříbuzensky zkříženo s vaší linií, může potencionálně přinést mnoho problémů pro mnoho dalších generací. A to za to nestojí. Šance, jak ztratit několik let práce… ledaže máte čas, energii a prostor věnovat se znovu celé nové linii.

Linebreeding – úzce příbuzenské krytí

Jedná se o křížení příbuzných potkanů, které může zahrnovat i inbreeding za účelem práce s určitými vlastnostmi a jejich stability u potkanů. Nemusí být blízce příbuzní (např. strýc x neteř), ale často se zde nachází větší koncentrace určitého zvířete nebo jeho linie (třeba dva nebo tři sourozenci). Pro linebreeding si důkladně vybereme výjimečné zvíře. Jeho dceru pak zkřížíme opět s ním, později jeho vnučku z tohoto krytí dáme zpět na něj, popřípadě na jeho bratra, atd. V podstatě to je koncentrace příbuzných potkanů pro vytvoření linie, jež vede k upevnění vlastností, které chovatel požaduje u jeho potkanů. V průběhu tohoto chovu se recesivní vlohy v linii (dobré i špatné) projeví a tak se chovatel přímo dozví, co se nachází v jeho linii. Během linebreedingu chovatel určí dané vlastnosti (opět dobré i špatné), a proto si musí být jist, že nezkříží dvě zvířata se stejnou chybou. Nemůže se také rozhodovat pouze na základě rodokmenu. Pří volbě se na potkany dívejte z pohledu zdraví, temperamentu, fyzických vlastností. Až poté vyberte na sebe ty správné pro všechny další vrhy. Nejen kvůli tomu, že jsou příbuzní a že opravdu milujete jejich babičku.

Přednosti i nedostatky v linii vyvstanou, a tak to není vhodná metoda k užití, pokud nemáte silného jedince na začátek. Potkani mohou být množeni příbuzensky (i úzce příbuzensky) po mnoho generací s pevným zdravím pod podmínkou, že chovatel začal se zdravými a silnými jedinci. Časem přijde doba na nepříbuzenské krytí pro získání vlastností, které nejsou ve vaší linii (řekněme, pro nedostatečnou velikost v linii nebo pro vylepšení klenby zad a zadní části). Při hledání vhodného zvířete pro outcrossing hleďte na to, aby bylo zvíře podobné těm vašim, mělo jejich přednosti, ale také danou linii nebo například velikost, kterou hledáte ke zdokonalení. Chovatel si také zkontroluje, že v nové linii potkana nejsou žádné velké zdravotní nebo povahové problémy a že má vlastnosti, s kterými se pohodlně pracuje.

Černý jako noc - výsledek teprve třetí generace linebreedingu

Inbreeding – příbuzenské krytí

Inbreeding je krytí mezi sebou blízce příbuzných zvířat (může být i opakovaný) jako jsou sourozenci nebo potomci krytí zpět na své rodiče. Inbreeding nevnáší do linie špatné vlastnosti, ale naopak je odhaluje,  pokud tam jsou. Je to také rychlý způsob, jak sestavit požadované (i nepožadované) vlastnosti v linii.

Klasický příklad špatně pochopeného inbreedingu je běžný krmný potkan, kterého pořídíte ve zverimexu. Ten onemocní po pár dnech. Toto zvíře neonemocnělo kvůli degeneraci inbreedingu. Onemocnělo, protože má špatnou odolnost vůči mykoplazmě, která koluje v jeho rodině a množitel i přesto choval na těchto potkanech příbuzenskou plemenitbou. Tím upevnil tuto špatnou vlastnost v jeho linii, která již zde byla dříve přítomna.

Potkani z příbuzenské plemenitby budou za pár generací nejstálejší ve zdraví, temperamentu a typu. Tedy pečlivě promyslete vhodnost inbreedingu, když budou mít potkani mnoho negativních vlastností. Pokud mají mnoho negativ, vůbec na nich nechovejte… což ostatně platí pro jakékoli takové zvíře a metodu chovu. Jakmile jsou vlastnosti jednou upevněny, je těžké se jich později zbavit. Chcete upevnit žádané vlastnosti a eliminovat ty špatné. V laboratořích jsou potkani chování příbuzensky po 40 generací nebo i více a stále mají stejnou velikost i životní sílu jako u prvních jedinců. Vědci volí správné jedince s požadovanými vlastnostmi od začátku. Není potřeba, aby to u zájmových chovatelů vypadalo stejně, ale předpoklad udržení vlastností je stejný.

Výběr zvířete k chovu

Když vybíráte zvíře k chovu, zvolte u něj takové vlastnosti, které chcete a které míří směrem k záměrům vašeho chovatelského klubu. Koukejte na temperament, který upřednostňujete a který je akceptován na výstavách. Někteří mají rádi hravé potkany, jiní poddajné, ale je taky dobré, aby potkan vydržel v ruce posuzovatele tak dlouho, jak je potřeba bez obtíží. Žádné linie nejsou dokonalé, ale koukejte po potkanech s málo nebo žádnými zdravotními potížemi a cokoliv je v linii, buďte si jisti, že to je něco, s čím se budete schopni vyrovnat. Každému chovateli je přijatelná jiná úroveň zdraví. Hledejte potkany, kteří vypadají tak, jak si představujete, ale aby zároveň splňovali standard klubu. Nejde pouze o rodokmeny, zvíře je mnohem víc než nějaký papír. Jen proto, že se chovateli (nebo posuzovateli) líbí nějakým způsobem daný samec, neznamená to, že se tak musí líbit i vám. Tak dlouho dokud samec splňuje standard klubu a samice nemají zdravotní problémy kvůli jeho vzhledu (takové jako příliš krátký nos nebo problémy s páteří), pak může být vhodný pro chovatele, jak z pohledu chovatele, tak z požadavků standardu.

Je k dobru, když všichni chovatelé nechovají to stejné a se stejným názorem. Pomůže to udržet rozmanitost v zájmovém chovu. Není dobré, když všichni chovatelé chovají nejnovější barevný hit nebo když si chovatelé myslí, že musí všichni krýt posledním šampiónem výstavy (nebo někým příbuzným, protože vyhrál a nezáleží na tom, jak vypadá).

Při volbě krytí musí jít stranou všechny city, ať už je to jakkoli těžké, aby chovatel mohl poctivě posoudit každé zvíře, viděl jeho silné a stinné stránky objektivně. Když pozoruje svá zvířata, vidí, že na některých se nedá chovat vůbec, ale také vidí, že někteří jsou silní, takže je může využít k jiným specifickým potkanům, doufaje, že se vykříží slabosti obou. Křížení je zdokonalení obou rodičů.

Zájmový chov potkanů je novinkou, co se týče ostatních zvířat, ale není natolik nový, abychom museli za účelem nepříbuznosti stále přinášet do chovu nové potkany ze zverimexů, divoké, anebo laboratorní. Už je zde dostatek genetické různorodosti. Můžeme najít kvalitní potkany z nepříbuzenského krytí napříč zemí nebo mimo ní od zkušených chovatelů. Navíc chovatelé mají zmapované zdraví a temperament po mnoho generací. Většina hobby chovatelů se zajímá o tyto věci, registrují jejich potkany a informace sdělují veřejně, takže ostatní chovatelé mohou informace o jejich potkanech najít kdykoli potřebují. Popřípadě když hledají vhodné zvíře pro nepříbuzenské krytí.

Když pracujete s novou linií (méně než čtyři generace – stále dostatečně nové i ve čtyřech), tak je brzy moc nešiřte mezi ostatní chovatele. Pokud vyvstane nějaký problém v novém projektu, chovatel bude vděčný, že se už potkani nerozmnožují po celém regionu nebo zemi. Chovatel také musí pamatovat na to, že kdykoli jdou potkani k někomu novému na chov, vyvstanou nové informace pří dalším křížení (hlavně pří nepříbuzenském krytí).

U potkanů je možné vylepšit je tzv. „breeding upem“ (zkřížit mnohem hezčí zvíře, především typově, s horším jedincem), ačkoli je to dlouhý proces outcrossingu a jeho pozdější nápravy všech jeho negativ jsou dlouhé. Takové křížení někdy vyprodukuje pěkné jedince na začátku, ale nevloží toho do nich moc do budoucna. Pracujte na nich, pokud chcete, ale nepočítejte s takovými potkany jako s vaším základem. Buďte trpěliví, pokud jste si zvolili právě tento způsob než se pouštět do experimentů, radši zvolte kompatibilní krytí na začátku. Bude trvat nějaký čas, než získáte trvale dobré potomstvo.

Souhrn

Historicky, nejen v chovu potkanů, úspěšní chovatelé používají kombinaci linebreedingu, inbreedingu a ojedinělého outcrossingu k dosáhnutí jejich cílů. Studujte, zvolte si vaše cíle, začněte s nejlepšími potkany, které můžete najít, utvořte si plán pro dosažení vašich cílů a nechovejte jinak, pokud vám to nepomůže k jejich naplnění. Nejvíc ze všeho pamatujte na to, že je to o potkanech, o zdokonalení potkanů a ne pouze o jejich namnožení. Skvěle o ně pečujte, užívejte si je i jako vaše miláčky během cesty k dosažení vašeho cíle – to vám dopomůže k výherní kombinaci!

Elisabeth Brooks

Elisabeth Brooks je americká chovatelka z Kansas city v Missouri, která aktivně chová od roku 1999. Její Spoiled Ratten Rattery je zapsána pod klubem North American Rat Registry a zároveň je členkou Midwest Rat Enthusiasts (jehož je členkou představenstva), AFRMA a spolupracuje s NFRS. Autorka tohoto článku sepsala mnoho odborných (převážně genetických), ale i populárně naučných článků o potkanech.

 

Originální článek naleznete zde: http://spoiledratten.com/articleoutcrosslineandinbreedingcont.html